About School

YÜKSEKOKULUN TANITIMI:

Adalet Meslek Yüksekokulu, 31.03.1979 yılında, Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Bakanlığı arasındaki bir protokolle ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak Adalet Yüksekokulu adı altında kurulmuştur. Yüksekokul daha sonra, 28.3. 1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 7. maddesinin d) bendi ile A. Ü. Hukuk Fakültesine bağlı bir Yüksekokul olarak yükseköğretim kurumları kapsamına alınmıştır. Yüksekokulun Adalet Bakanlığı ile adı geçen protokol çerçevesinde ilişkileri devam etmektedir.

Yüksekokulun kuruluş amacı, özellikle Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatında görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanmasıdır.

Yüksekokulda Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Meslek Bilgileri gruplarında dersler verilmektedir. Yüksekokulda ders veren öğretim elemanları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, 2547 Sayılı Kanun’un 31.maddesine göre görevlendirilen Adalet Bakanlığı mensuplarından ve  aynı Kanun’un 40/a ve  31. maddesine göre görevlendirilmiş diğer kişilerden oluşmaktadır. Yüksekokulumuzda kadrolu 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır..

Yüksekokulumuza ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokul iki yıllıktır. Mezunlara, Ankara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 34. maddesinde belirtilen Ön lisans diploması verilir.

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Mezunlar bundan başka, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmekte ve böylece lisans öğrenimine başlama haklarını elde edebilmektedirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt katibi, icra müdürü ve cezaevi müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Bankacılık ve finans sektöründe çeşitli kamu ve özel kurum kuruluşlarının hukuk servislerinde de mezunlar istihdam olanağı bulabilmektedirler.